Forside

NORSK DRAMATURG FORUM

Norsk dramaturgforum er et frivillig, uavhengig forum for dramaturger ansatt i norske teaterinstitusjoner eller som arbeider i det frie feltet. Forumet diskuterer dramaturgiske problemstillinger og problemstillinger knyttet til det dramaturgiske arbeidsfeltet.

Medlemslisten er nå oppdatert!