Om oss

NORSK DRAMATURG FORUM

OM OSS

Norsk Dramaturgforum er en medlemsorganisasjon bestående av norske dramaturger. Medlemmene våre jobber med dramaturgfaglige problemstillinger i en rekke forskjellige institusjoner, konstellasjoner, grupper og virksomheter. Vi møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og oppdatere hverandre faglig. Vi arrangerer også seminarer med eksterne bidragsytere, eller drar på studieturer for å styrke det faglige samholdet blant norske dramaturger. Norsk dramaturgforum teller rundt 30 medlemmer.

 

Njål Helge Mjøs er leder for forumet.

HVA ER EGENTLIG EN DRAMATURG?

En dramaturg kan brukes til så mangt og arbeidsoppgavene for en dramaturg varierer fra hvor og med hvem man velger å jobbe med. En dramaturg følger gjerne produksjoner fra den helt tidlige planleggingen til premieren. Dramaturgen fungerer ofte som sparringspartner for regissøren under prøveprosessen og sikrer kvalitet av oversettelser og bearbeidelser. Dramaturgene kan også selv bearbeide eller modernisere tekster for scenen. De fleste norske institusjonsteatre har en eller flere dramaturger ansatt.

Flere dramaturger er tilknyttet frie teater-, performance- eller dansegrupper. En dramaturg kan være med på å utvikle hele konsepter gjennom for ekesempel research og har kompetanse i forhold til å sette sammen tekstlige eller fysisk manus til en forestilling. En dramaturg kan også arbeide med formidling eller fungere som et såkalt outside-eye. Noen dramaturger jobber tett sammen med dramatikere i arbeidet med å utvikle et manus og det er også dramaturgene som leser og vurderer manus som blir sendt inn til teatrene. I film, radio og tv jobber dramaturger med blant annet manusutvikling, talentutvikling og formidling. Flere dramaturger underviser også på universiteter og høyskoler.