Utdannelse

NORSK DRAMATURG FORUM

HVORDAN BLI DRAMATURG

Det er mange muligheter for å utdanne seg til dramaturg. Tittelen er ikke beskyttet, men de fleste arbeidsgivere krever mastergrad eller tilsvarende. Universitetsutdannelser i Norge kan være teatervitenskap eller tilsvarende. Flere dramaturger er også utdannet i litteraturvitenskap eller språkfag.

 

I utlandet er Aarhus Universitet kjent for sin dramaturgutdannelse. Teatervitenskap tilbys også ved Københavns universitet. Ved Stockholms Dramatiska Högskola tilbys en dramatikk/ dramaturgutdannelse.

 

Det finnes også en rekke skoler blant annet i Tyskland og USA.